Kanalrens


Et rent inneklima er viktig for helsen

Høsten 2014 startet vi opp med kanalrensing eller ventilasjonsrensing. Vi renser ventilasjonsanlegg i private boliger, boligblokker og alle store bygg der det er ventilasjon. Vi kan også utføre inspeksjoner av kanaler med vårt inspeksjonskamera.

Dette er vel ikke den lufta du ønsker å puste inn?

Det anbefales at ventilasjons anlegg renses med et intervall på 3-5 år mellom hver gang. I følge Byggforsk SINTEF anbefales renseintervall på private boliger minimum hvert 5. år. Dagens boliger er svært tette og krever god ventilasjon for å sikre et godt inneklima. Et ventilasjonsanlegg som ikke blir rengjort kan etter noen år redusere effekten med 50% eller mer! Dersom ditt ventilasjonsanlegg aldri blir renset kan enkelte kanaler over tid bli helt tette.

I borettslag kan man få dårlig avtrekk fra bad og kjøkken og enkelte personer som kan bli plaget av dårlig luft eller matlukt fra naboer. Vi renser ventilasjonsanlegg etter behov, bytter vifter der det trengs, men kan rense viftemotorer der det er mulighet for det.

Metoden som vi renser ventilasjons anleggene med er tørr rensing med børster og store maskiner som suger støvet ut når det løsner med børstene.

Ren luft i hjemmet ditt

For de som har installert ventilasjonssystem i boligen, er det viktig å vedlikeholde systemet for å få godt inneklima. Det er viktig å rense ventilasjonsanlegget for å fjerne støv og skadelige partikler.

Vi tilbyr uforpliktende befaring av boligen og utfører en visuell kontroll av systemet og gir et tilbud på rensing av anlegget. Ved behov og nærmere avtale kan vi ta videoinspeksjon av ventilasjonsanlegget.

Inneklima på arbeidsplassen

Næringsbygg, skoler, eldrehjem forsømmer ofte sine ventilasjonsanlegg, og det er viktig med vedlikehold for å øke levetiden på komponenter og gjøre de mer energieffektive. Det er også viktig med et godt inneklima på arbeidsplassen så man har lavt sykefravær, og arbeiderne slipper symptomer som hodepine, tretthet og konsentrasjonsproblem.


Ta kontakt for en uforpliktende befaring